Notice: Undefined index: CookieAllowed in /www/meritautomatizace/html/index.php on line 61
Merit AutomatizaceAutomatizace IT

Díky Automatizaci IT infrastruktury, aplikací a procesů můžete snížit náklady na provoz Vašeho IT oddělení až o 30%

Představení systému

Automatizace v IT je nová technologie, která zatím není předmětem zájmu médií tak, jako průmyslová automatizace. Přitom ale dosahuje podobných výsledků a procentuálních úspor ve finančních i lidských zdrojích. Navíc je to řešení vhodné téměř pro jakoukoliv společnost, bez ohledu na její zaměření.

Prostřednictvím unikátní technologie Automatizace IT infrastruktury můžete ušetřit až 30% na provozu Vašeho IT oddělení. Tuto technologii vyvinula společnost VMware, celosvětový leader v oblasti virtualizačních technologií. V České republice aplikuje tuto technologii především naše společnost MERIT GROUP a.s.

Co automatizace umožňuje

Zjednodušeně řečeno tento nástroj zautomatizuje veškeré opakovatelné činnosti na Vaší IT infrastruktuře, čímž dosáhnete finanční i časové úspory.

Jde například o:

 • zavedení nového uživatele do všech IT systémů
 • vytvoření virtuální stanice a instalace aplikací
 • nastavení bezdrátové sítě a sítě LAN
 • nastavení firewallů a dalších politik

Automatizovat lze prakticky jakýkoliv firemní proces a to nejen z oblasti IT, ale i ostatních činností, jako je např. schvalování smluv, vytvoření přístupů, delegaci práce, atd. Každý proces i jednotlivé postupy lze v systému ocenit a rozúčtovat po odděleních. Automatizaci lze provádět jak na lokálních instalacích, tak v cloudu.

Jak automatizace IT funguje

Automatizace je cílena na privátní oblast cloudu. Zde umožňuje například zpřístupnit některé funkce virtualizačního prostředí businessu v „lidské“ formě a následně tyto funkce automatizovat. Jako příklad lze uvést požadavek oddělení společnosti na vytvoření virtuálního serveru pro testování aplikace. Pro takovéto požadavky je využívána centrální virtualizační platforma společnosti, ve které je připraven (kromě seznamu možných požadavků) formulář – tzv. „blue-print“. Uživatel ve formuláři vyplní název virtuálního stroje a jeho charakteristiky a formulář odešle ke schválení na vedoucího pracovníka. Tento požadavek dorazí na definované zodpovědné osoby a čeká na schválení nebo další akci.

Cloud

Základním uživatelským rozhraním je self-service portál, kde uvidí uživatel na základě členství ve skupině seznam požadavků, které si může sám spustit. Tyto úlohy jsou nadefinovány správci systému pomocí tzv. blue-printů a v zásadě se dají rozdělit na tři kategorie:

 • Infrastrukturní (např. vytvoření nového virtuálního stroje, virtuálního desktopu, změna parametrů, síťového nastavení, velikosti disků, nastavení pravidel firewallu, atd.)
 • Aplikační (např. nastavení oprávnění, vytvoření uživatele v AD, úprava členství ve skupinách, vytvoření DB uživatele, nasazení nové aplikace do VDI, atd.)
 • Uživatelské (vytvoření uživatele v informačních systémech podniku, nastavení přístupových práv do externích systémů, atd.)

Poté co si uživatel zvolí požadavek, je pomocí průvodce zadán ke specifikaci – toto probíhá pomocí správcem nadefinovaného

formuláře v „lidské formě“ v lokálním jazyce, a po sesbírání informací pro realizaci požadavku je spuštěn schvalovací proces formou work-flow, kde po akceptaci požadavků dojde k jeho automatické realizaci. O výsledku je informován žadatel prostřednictvím self-service portálu.

Automatická realizace požadavku probíhá s využitím prostředků softwarově definovaného datacentra, jako je NSX, vSAN, SRM popř. na pomocí vytvořených scriptů powershell, REST API, vbs, bash, atd. Nástroje vCenter Operations a Automation zajišťují životní cyklus jednotlivých požadavků a zdrojů pro jejich potřebu od jejich založení přes realizaci či případné odstranění.

K dispozici jsou dvě verze a to vRealize Automation – Advanced a vRealize Automation – Enterprise, které se liší zejména možnostmi integrace napříč ostatními management nástroji v hybridních cloudech

Návaznost na jiné systémy

Jak už bylo výše zmíněno je možno použít vRealize Automatizaci k automatizaci často se opakujících firemních úkonů a tím ke zvýšení efektivity práce IT oddělení a zároveň snížení doby od požadavku po realizaci na úplné minimum. Nezanedbatelnou výhodou je absolutní přehled a správa životního cyklu použitých IT prostředků a případě vRealize Bussiness solution dokonce umožňuje přímé účtování reálných nákladů za jednotlivé poskytované zdroje a jejich následné rozúčtování dle reálného využití mezi jednotlivá oddělení.

Reference

 • Policie ČR
  Policejní prezidium, automatizace procesů a aplikací
 • GEMO a.s.
  Automatizace procesů IS

Kontaktní formulář

Máte dotaz nebo zájem o zpracování nabídky? Napište nám.

Osobní údaje zde zadané zpracováváme v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR a budou vymazány nejpozději do třech měsíců. Více o ochraně soukromí se dozvíte zde.

Kontaktní údaje

MERIT GROUP a.s.
Březinova 136/7
779 00 Olomouc
Česká republika

IČO:
64609995
DIČ:
CZ699000785

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 20 785

Tel.:
+420 585 226 185
Fax:
+420 585 230 206
E-mail:
info@meritautomatizace.cz